1930-1940, София, личности, събития

София, Н.В.Цар Борис и княгиня Мария Луиза на балкона на Двореца, крайният вдясно - Спас Ганев, министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството, края на 30-те години на ХХ век

Имена: , ,