1900-1910, бит, личности

Княгиня Надежда като дете, около 1904 г.

Имена: