1930-1940, дърводелци, занаяти, услуги

Дърводелци на прага на работилницата си, 30-те години на ХХ век