1910-1920, Първа световна война (1914-1918), авиация, военни

Български техници разглобяват двигателя на свален аероплан