1960-1970, Златни пясъци, кръчми, търговия

Златни пясъци, изглед от Казиното, 60-те години на ХХ век