1930-1940, Рила, архитектура, туризъм

Старите хижи "Мусала" под едноименния връх - вляво дървената хижа, известна като Клекова (втората в България - построена е през 1924 г.), вдясно - каменната хижа, която изгаря през 1988 г. Снимка от 30-те години на ХХ век