1900-1910, бит, етнография, семейство

Баща със своите син и дъщеря, 1901 г.