1910-1920, София, бит, лица, семейство

Портрет на две сестри, София, 1918 г.