1930-1940, образование, основно, учители

Млада учителка със своя клас, 30-те години на ХХ век