1950-1960, София, архитектура, паметници

Къщата-музей на Александър Стамболийски, намираща се на улиците "Суходол" и "Адам Мицкевич", София, края на 50-те години на ХХ век