1970-1980, София, пазари, търговия

София, сергия за дини и пъпеши на Женския пазар (бивш "Георги Кирков"), края на 70-те години на ХХ век