1930-1940, Пловдив, бит, етнография

Училищни прислужници режат дърва за огрев в двора на Немското училище, Пловдив, 30-те години на ХХ век