1930-1940, Кюстендил, архитектура, бит

Снимка за спомен пред дома, Кюстендил, ул. "Иларион Ловчански", 1931 г.