1940-1950, Кавала, пазари, търговия

Чаршията до римския акведукт в град Кавала, 40-те години на ХХ век