1920-1930, професионални, религия, събития, църковни

Втори редовен конгрес на служителите под ведомството на Българската Православна Църква, 1925 г.