1930-1940, Варна, Колекция Соколов, автомобилизъм, спорт

Варна, автомобилна демонстрация с участието на Димитър Соколов, 1938 г.

Имена: