1910-1920, Албум на генерал Никола Жеков, Дойран, Първа световна война (1914-1918), военни

Н.В.Княз Борис на брега на Дойранското езеро, облечен в автомобилен сюртук в качеството си на свръзка между щабовете. С него са ген. Рачо Петров (ляво) и подполк. Никола Куртоклиев - адютант на Престолонаследника, 1917 г.

Имена: , ,