1930-1940, Колекция Соколов, автомобилизъм, спорт

Димитър Соколов с новия автомобил Буик, 1934 г.

Имена: