1910-1920, Трън, военни, полиция

Горски пазачи от Управление на горите в Трън, около 1910 г.