1900-1910, София, бит, етнография

Деца, облечени в носии от Софийско на седянка, началото на ХХ век