1920-1930, София, архитектура

София, булевард "Княз Дондуков", вляво - сградата на застрахователно дружество "Феникс", 20-те години на ХХ век