1920-1930, Божурище, етнография, от въздуха, храмове

Манастирът "Света Троица" в близост до село Божурище, 1926 г.