1920-1930, София, архитектура

София, сградата на Окръжната палата - днес Министерство на земеделието, 20-те години на ХХ век