1970-1980, висше, образование, празници

Студенти празнуват 8-ми декември, 1976 г.