1950-1960, jazz, София, ТОП, култура и изкуство, музика

Биг-бендът на "Политехниката" (Технически университет) в зала "България", април 1953 г.