1960-1970, Варна

Варна, в дъното - Военноморското училище и Спортната зала, края на 60-те години на ХХ век