1970-1980, бит, реклама

Рекламна фотография за държавно стопанско обединение "Вторични суровини", 1979 г.