1920-1930, София, архитектура, храмове

Входът на църквата "Света Неделя" и площадът преди атентата, София, 1925 г.