1960-1970, София, архитектура

София, булевард "Витоша", края на 60-те години на ХХ век