1900-1910, София, празници, събития, юнаци

Трети юнашки събор в столицата (в дъното улица "Московска"), 27/29 Юний 1904 г.