1920-1930, етнография, животновъдство

Овчар в носия от Шопско и неговото стадо в стопанския двор, 20-те години на ХХ век