1930-1940, впрегатен, етнография, занаяти, колари, транспорт

Коларска работилница и майстори колари с изработена от тях каруца, 30-те години на ХХ век