1950-1960, София, магазини, търговия

София, Централен Универсален Магазин - ЦУМ, 1957 г.