1960-1970, София, автомобили, автотранспорт, архитектура, транспорт, услуги, хотели

София, булевард "Руски" с хотел "България", 60-те години на ХХ век