1930-1940, София, бит

София, софиянци на езерото Ариана, 30-те години на ХХ век