1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), Сандански (Свети Врач), военни, командири

Офицери от Оперативното отделение при щаба на II армия, Свети Врач, 1916 г. От ляво на дясно: ротмистър Коларов, началник на разузнавателната секция; ротмистър Т. Траянов, началник на оперативната секция; подполк. Йосиф Петров, началник на оперативното отделение; к-н Пеев, пом. началник на секция; м-р Минчев, завеждащ нестроевата команда; пор. Милош Данов, син на Христо Г. Данов; пор. Трувчев, началник на военния полицейски ескадрон

Имена: ,