1930-1940, София

София, храмът "Св.Александър Невски", на преден план - църквата "Св.София", отзад вдясно - Ректоратът, вляво - Държавната печатница, 30-те години на ХХ век