1920-1930, София, културни, събития, юнаци

Юнашки събор в София, 20-те години на ХХ век