1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни, погребения, смъртта на Цар Борис III, събития, чужди военни

Траурното шествие с ковчега на цар Борис III - чуждестранни военни и дипломатически представители. София, началото на септември 1943 г.