1940-1950, София, военни, командири, личности, погребения, политика, правителство, смъртта на Цар Борис III, събития

Царица Йоанна, княз Кирил, княгините Евдокия и Надежда, министър-председателят професор Богдан Филов и други - по време на погребалната церемония на цар Борис III. София, 5 септември 1943 г.

Имена: , , , ,