1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Офицери от 32-ри пехотен полк разглобяват картечница. Южния фронт, 1917 г.