1930-1940, Божурище, авиация, военни, чужди военни

Началникът на Дирекция Въздухоплаване полк. Иван Михайлов посреща френски офицери от авиацията, около 1932 г., летище Божурище

Имена: