1930-1940, военни

Обяд на школници от ШЗО, 30-те години на ХХ век