1930-1940, комити, лица

Деец на ВМОРО в униформа на организацията, 30-те години на ХХ век