1910-1920, Албум на професор Владимир Сис, Балкански войни (1912-1913), военни

Части от българския обоз, съоръжени с трофейни турски камили, 1912 г.