1980-1990, София, архитектура, хотели

София, сградата на младежки комплекс "Орбита" в Лозенец, около 1987 г.