1950-1960, корабоплаване, транспорт

1952 година, разрушения в парахода "Шипка" от взрива през 1941 г.