1950-1960, корабоплаване, транспорт

Моряци, участвали в изваждането на "Шипка", на облепената с миди палуба на полупотъналия кораб, юли 1952 г.