1950-1960, корабоплаване, транспорт

Плаващият кран спуска още понтони, необходими за изваждането на "Шипка", месец юли 1952 г.