1980-1990, Приморско, автомобили, автотранспорт

Къмпинг "Китен" край Приморско, около 1986 г.